Nemocnice Pardubického kraje podporuje vzdělávání svých zaměstnanců z řad lékařského i nelékařského personálu a nabízí možnost praxí a stipendijních programů studentům i specializačních stáží pro odborníky. 

Odbor vzdělávání

Mgr. Alena Němečková
vedoucí odboru vzdělávání

Tel. +420 466 011 305
E-mail: alena.nemeckova@nempk.cz

Čísla, která možná (ne)znáte

⇒ 30

  • Počet škol, s nimiž má Nemocnice Pardubického kraje uzavřenou dohodu o praxi studentů. Mezi partnery najdeme jak lékařské či farmaceutické fakulty a fakulty zdravotnických studií, tak samozřejmě střední a vyšší odborné zdravotnické školy z celé republiky.

⇒ 366

  • Tolik zdravotníků využilo od roku 2016 do roku 2023 rezidenční místa v Nemocnici Pardubického kraje. Jde o program specializační přípravy zdravotnických pracovníků, který pravidelně podporuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Jen za rok 2023 se do něj zapojilo 26 pracovníků.

⇒ 164

  • Počet odborných stáží, které v rámci svého celoživotního vzdělávání absolvovali zdravotníci v Nemocnici Pardubického kraje v roce 2023.

⇒ 16

  • Tolik studentů zdravotnických oborů bylo v roce 2023 zapojeno do stipendijního programu Nemocnice Pardubického kraje. Ten je určen pro studenty všeobecného lékařství a studenty oborů všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, radiologický asistent, farmaceutický asistent, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, fyzioterapeut a ortoptista.

⇒ 740

  • Celkový počet studentů středních a vyšších zdravotnických škol a univerzit, který ročně absolvuje v některé z našich pěti nemocnic odbornou výuku a praxi. Praktická výuka je v nemocnicích zajišťována nejen pro všechny studenty zdravotnických oborů, ale i pro obory informatiky, ekonomie, elektroniky či kuchař, byť v omezeném množství.