Pro studenty

Studujete střední či vysokou školu nebo univerzitu? Zajímá vás, jaké možnosti uplatnění máte v Nemocnici Pardubického kraje?

Studentům zde umožňujeme odborné praxe a vypisujeme zajímavé stipendijní programy. Zároveň se jim snažíme vycházet vstříc při přípravě jejich bakalářských, magisterských nebo disertačních prací.

Chcete se s námi potkat osobně a dozvědět víc? Můžete využít některý z našich oblíbených programů Lékařem na zkoušku, Den mediků nebo Den se sestrou či nás navštívit na vybraných veletrzích nebo prezentačních akcích.