Kvalifikační sanitářské kurzy

Nemocnice Pardubického kraje má akreditaci Ministerstva zdravotnictví k pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář.

Termín

  • Září-prosinec 2024.
  • Zahájení kurzu bude upřesněno. 

Cena a informace k přihlášce a kurzu

  • Cena: 7 000 Kč 
  • Přihlášku zašlete do 8. 9. 2024 na e-mail alena.nemeckova@nempk.cz
  • Finanční úhradu kurzu proveďte bankovním převodem na číslo účtu: 280123725, kód banky: 0300, variabilní symbol: 7435 a do poznámky pro příjemce uveďte příjmení účastníka.
  • Bez zaplaceného organizačního poplatku není možné do kurzu nastoupit.
  • Podmínkou pro přijetí do kurzu je proočkování proti virové hepatitidě typu B nebo zahájení očkování II. dávka (stačí po domluvě při zahájení kurzu).
  • Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a absolventovi bude vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem.

Program

Zahájení:  

V posluchárně Pardubické nemocnice (budova č. 13 u hlavní vrátnice, I. patro).

Datum bude upřesněno.

Teoretická výuka:

Teoretická výuka bude probíhat v posluchárně Pardubické nemocnice (budova č. 13 u hlavní vrátnice, I. patro).
Začátek vždy v 8:00 hod:

Praktická výuka:

Praktická výuka bude probíhat na lůžkových odděleních a laboratorním komplexu Pardubické nemocnice, včetně praktické zkoušky.

Závěrečné zkoušky teoretické:

 

Samostudium dle doporučené literatury

 

Bližší informace