Představujeme vám naše nemocnice

Pět nemocnic, jeden tým

Nemocnice Pardubického kraje vznikla 31. prosince 2014 sloučením pěti největších nemocnic v regionu Pardubického kraje. Společnost staví na dobrém jménu jednotlivých nemocnic, regionalitě a tradici. Je nejen jejím pokračovatelem, ale také garantem vzájemné spolupráce a využití odborného potenciálu.

Pardubická nemocnice je největším poskytovatelem akutní zdravotní péče v kraji – poskytuje polovinu veškeré zdravotní péče z NPK. Pro pacienty je v nemocnici k dispozici přes 930 lůžek a pracuje zde více než 2000 zaměstnanců. Její součástí je 5 klinik, 40 samostatných oddělení a 6 center vysoce specializované péče.

Kliniky:

 • Interní klinika
 • Chirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Porodnicko-gynekologická klinika
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Centra:

 • Komplexní kardiovaskulární centrum ve spolupráci s FH Hradec Králové a KC Agel
 • Iktové centrum
 • Perinatologické centrum
 • Komplexní onkologické centrum ve spolupráci se společností Multiscan
 • Onkogynekologické centrum
 • MS centrum

V roce 2023 bude v Pardubické nemocnici otevřen nový pavilon urgentního příjmu a chirurgických oborů pro spádovou oblast zhruba 260 tisíc obyvatel pro základní a specializovanou péči a až 520 tisíc obyvatel pro superspecializovanou péči. Součástí pavilonu budou nová oddělení ARO, JIP, traumatologie, chirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie, dětské chirurgie, ortopedie, centrální sterilizace, centrálních operačních sálů a angiologie.

⇒ Více informací naleznete na webových stránkách nemocnice pardubice.nempk.cz.